top of page

PRIVACY & BEVEILIGING

 

Als Studio Kiki ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, vragen heeft hierover of contact met me wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Studio Kiki, t.a.v. Kelly Coomans, Klein Dalenstraat 11, 3020 Winksele, studio-kiki@outlook.com 

 

Uw persoonsgegevens worden door Studio Kiki verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden: 

- klantenadministratie en facturatie 

- opvolging van bestellingen

- opvolgen van eventuele verzendingen.

Hierbij worden persoonlijke identiteitsgegevens gebruikt (naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en eventueel BTW-nummer). Ik gebruik de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor ik de gegevens heb verkregen. 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan mij geeft, kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maak ik mogelijks gebruik van een derde partij (B-post, DPD, ...) voor het verzenden van pakketten en brieven.

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. 

Verder zal ik de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. 

 

Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden mits uw toestemming.  U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken. Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 

Bewaartermijn

Studio Kiki bewaart persoonsgegevens gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (vb: boekhouding). 

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u ontvangen heb. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met mij kan opnemen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Gegevens gebruik voor Google Analytics

Ik gebruik Google Analytics en de Facebookpixels om een beter beeld te krijgen van de bezoekers van mijn website en social media. Zo kan ik gerichter advertenties opzetten, websitebezoek opvolgen, ... 

Cookies

Studio Kiki gebruikt cookies om gebruiksvoorkeuren van websitebezoekers te onderscheiden van die van andere gebruikers. Hierdoor kan ik de website optimaliseren. De recente wetswijziging zorgt ervoor dat het verplicht is om toestemming te vragen aan gebruikers om hun cookies op te slaan en te gebruiken. Door de website www.studiokikiontwerp.be te gebruiken, aanvaard je het gebruik van cookies. Je kan deze cookies blokkeren door je browserinstellingen aan te passen waardoor cookies geweigerd worden. Het is mogelijk dat hierdoor onderdelen van de website niet zichtbaar zijn.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met me op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

Studio Kiki kan haar privacy statement wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 24 april 2020.

bottom of page